Класификация по SAE

Класификация по SAE (Society of Automotive Engineers) дефинира вискозитета на маслата. Обозначенията имат вида "SAE xxW-yy" като числото преди буквата W (winter - зима) обозначава вискозитета при ниски температури (0°F), а числото след W - вискозитета при високи (работни) температури (210°F). Колкото по-голямо е числото толкова по-висок е вискозитета на маслото при ниски/високи температури. При ниски температури е желателно маслото да е с колкото се може по-нисък вискозитет, с което се улеснява стартирането на двигателя. При работни температури обаче е желателно той да е достатъчно висок, за да се гарантира доброто смазване на двигателя. Тъй като вискозитета на повечето вещества намалява рязко с температурата, за да се гарантират едновременно и двете условия на маслата се добавят напр. различни полимери с пространствена структура която зависи силно от температурата. При ниска температура полимерната верига е под формата на "топчета" а при висока те се "разгъват" и увеличават изкуствено вискозитета на маслото. Маслата със SAE 5W-yy или по-ниски са обикновено синтетични, докато стандартните минерални масла имат вискозитет от порядъка на SAE 15W-40 или SAE 20W-40.

Видове двигателни масла, класифицирани по Индекс на вискозитета.

0W-20

5W-20

0W-30

5W-30

10W-30

0W-40

5W-40

10W-40

15W-40

20W-40

15W-50

20W-50