Класификация по ACEA

Класификацията на Association des Constructeurs Européens d’Automobiles (ACEA) отразява условията в Европа.

Различните приложения на моторните масла по европейската класификация на ACEA са описани със следните букви:

A1-Категория за т.н. Fuel-Economy –моторни масла с особено нисък High- Temperature-High-Shear –вискозитет (HTHS, <3.5 mPas ). Предпочитани класове на вискозитет са: XW-30, XW-20.

A2-Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.

А3-Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла с по- високи изисквания от А2. Превъзхожда А2 по отношение на загубите при изпарение, чистотата на буталата и стабилноста при окисляване.

A5-Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Отговаря на А3, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2.5%.

Дизелови двигатели за леки автомобили

B1-Категория за Fuel-Economy-моторни масла с особено нисък HighTemperature-High-Shear-вискозитет (отговаря на A1).

B2-Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла.

B3-Категория за общоприети и лесно течливи моторни масла. Превъзхожда В2 по отношение на износването, чистотата на буталата и стабилнос- та на вискозитета при отделяне на сажди.

B4-Нова категория за дизелови двигатели с директно впръскване(TDI).

B5-Отговаря на ACEA B4, но с по-нисък HTHS-вискозитет. При тестване в сравнение с масло 15W-40 се наблюдава намаляване разхода на гориво с минимум 2.5%.

C1-Нова спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.5%. С по-нисък HTHS>2.9mPas (Ford).

C2-Нова спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С по-нисък HTHS >2.9mPas (PEUGEOT).

C3-Нова спецификация от 10/2004 за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.8%. С HTHS >3.5 mPas (Daimler Chrysler / BMW).

C4-Нова спецификация от 02/2007 за за дизелови двигатели с филтър за твърди частици. Съдържание на сулфатна пепел: макс. 0.5%. С HTHS >3.5 mPas (RENAULT).

Товарни автомобили с дизелови двигатели

E1-Невалидна

E2-Отговаря на MB 228.1

E3-Невалидна от 10/2004

E4-Базирана на MB 228.5. Няма тест на двигател OM 364 A, но има на Mack T8 & T8E, удължени интервали за смяна, подходящо за Euro III- двигатели.

E5-Невалидна от 10/2004

E6-За двигатели с EGR, с или без филтър за твърди частици и за SCR DeNOx катализатори; препоръчва се за двигатели с филтър за твърди частици в комбинация с несъдържащо сяра гориво, съдържание на сулфатна пепел< 1%.

Е7-За двигатели без филтър за твърди частици (повечето двигатели с EGR и SCR-DeNOx катализатор). Съдържание на сулфатна пепел –макс. 2%